Gezinshuis

De Regenboog

Ons gezinshuis biedt kinderen en jongeren, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, een veilige plek met de warmte, structuur en ondersteuning die nodig is, in een vorm die zoveel mogelijk lijkt op een normaal gezin.

Een warme en veilige plek

Samen leren van elkaar

Een kind kan het beste opgroeien in de eigen, biologische gezinssituatie. Helaas is dit niet voor alle kinderen mogelijk.

Een gezinshuis is een vorm van een gezinsverband dat het meest een normale gezinssituatie benadert en biedt kinderen de mogelijkheid om te wonen waar het fijn en prettig is. 

De gezinssetting biedt de randvoorwaarden die nodig zijn voor de ontwikkeling van een kind naar de volwassenheid.

Een warme en veilige plek waar een kind zich gezien en gerespecteerd voelt. Een plek waar je blij en boos mag zijn, waar we leren van elkaar, waar we samen kunnen lachen en huilen.

Een plek waar structuur wordt geboden, zodat we met elkaar weten waar we aan toe zijn.

Daarnaast biedt een gezin een kind de basis om te ontwikkelen, waarbij ieder kind zijn eigen unieke mogelijkheden en soms ook beperkingen heeft.

Onze kernwaarden

Wat voor ons belangrijk is

Ons gezinshuis staat voor de volgende kernwaarden:

Aandacht

Wij hebben aandacht voor elkaar en tonen interesse in elkaar en elkaars achtergrond. Hierdoor leren we van elkaar en helpen we elkaar waar dat mogelijk is.

Ontwikkeling

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten. We helpen kinderen te ontdekken wie ze zijn en ondersteunen hen in hun ontwikkeling.

Geborgenheid

Ons gezinshuis is een plek waar kinderen zich veilig en op hun gemak kunnen voelen. Dit is een van de basisbehoeften die een kind nodig heeft om te kunnen groeien.

Rust

We zijn een kleinschalig gezinshuis in een rustig dorpje tussen de weilanden en bossen. Ieder kind heeft een eigen (slaap)kamer waar hij/zij zich kan terugtrekken.

Contact ons

Wil je meer weten? Neem gerust contact op.