Onze doelgroep

Voor wie?

Onze doelgroep bestaat uit twee categorieën. We hebben drie kamers beschikbaar in onze woning, die bedoeld zijn voor kort- en langdurige zorg voor kinderen / jongeren. Naast de kamers in de woning hebben we een trainingsappartement, en deze is bedoeld voor een jongvolwassene.

Kinderen / Jongeren:

E

In de leeftijdscategorie van 0 tot 16 jaar bij plaatsing;

E

Die voor kortere of langere duur zijn aangewezen op opvoeding, begeleiding en behandeling buiten het eigen milieu;

E
Die vanwege hun problematiek professionele begeleiding nodig hebben;
E

Bij wie problematiek zich afspeelt binnen één of meerdere leefgebieden;

E

Die beter functioneren in een kleinschalige omgeving met persoonlijke relaties dan een residentiële leefgroep doorgaans biedt;

E
Die daarnaast eventueel medische zorg nodig hebben;
E

Die mogelijk begeleiding en/of behandeling nodig hebben op het gebied van hechting en basisvertrouwen, traumaverwerking, autisme en AD(H)D.

Jongvolwassene:

E
In de leeftijdscategorie vanaf 16 jaar bij plaatsing;
E

Die tijdelijk is aangewezen op begeleiding en behandeling buiten het eigen milieu (waarbij het verblijf niet kan overgaan in langdurig);

E

Bij wie problematiek zich afspeelt binnen één of meerdere leefgebieden;

E
Die vanwege zijn/haar problematiek professionele begeleiding nodig heeft;
E

Die beter functioneert in een kleinschalige omgeving met persoonlijke relaties, dan doorgaans binnen een residentiële leefgroep het geval is;

E

Die behoefte heeft aan kamertraining om zo te kunnen doorgroeien naar zelfstandig wonen, maar ook terug moet kunnen vallen op een normale gezinssituatie.

Gezinshuis-de-Regenboog-8

Plaatsing

Wat is nodig?

Op het moment van plaatsing bekijken we, samen met onze gedragswetenschapper, naar wat op dat moment passend is. Hierbij kijken we naar onze contra-indicaties, maar ook naar wat we op dat moment aan zorg kunnen bieden, rekening houdend met onze eigen kinderen en de gezinshuiskinderen die al bij ons wonen.

Ook evalueren we de plaatsing gedurende het verblijf. Indien tijdens het verblijf blijkt dat de ontwikkeling of de zorg voor onze eigen kinderen in het gedrang komt, of dat voor de jeugdige andere opvang of zorg nodig is, zullen we gezamenlijk met ouders/gezaghebbende een andere geschikte plek gaan zoeken.

We leven en werken vanuit een christelijke levensovertuiging. Wij verwachten dat de jeugdigen en wettelijk vertegenwoordigers dit respecteren en dit aspect is dan ook onderdeel van het intake proces.

Voor opname in ons gezinshuis is een geldige indicatie op basis van de Jeugdwet, plus een vergoeding vanuit de Jeugdwet voor Gezinshuiszorg een vereiste.

Gezinshuis-de-Regenboog-22

Contact ons

Wil je meer weten? Neem gerust contact op.