Wie we zijn

Graag stellen we ons voor

Gezinshuis-de-Regenboog-24

Wij zijn Erik en Jenneke Donkersteeg

Erik is geboren en getogen in Ede, Jenneke in Veenendaal. Sinds het begin van ons huwelijk (2002) hebben we in Veenendaal gewoond. In september 2019 zijn we verhuisd naar ons fijne huis in Overberg (Gemeente Utrechtse Heuvelrug), met uitzicht op de weilanden en de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.

Erik is na zijn universitaire studie bedrijfseconomie in Rotterdam, ongeveer 20 jaar werkzaam geweest in het bankwezen. Jenneke is in het verleden werkzaam geweest als verpleegkundige en heeft ervaring opgedaan in een verpleeghuis, enkele ziekenhuizen en de wijkverpleging.  Samen zijn wij nu fulltime werkzaam in ons gezinshuis.

Ons gezin bestaat uit 2 adoptiezoons- en 1 pleegdochter. Daarnaast hebben we 4 plekken in ons gezinshuis.

Wij zijn een zelfstandig, vrijgevestigd gezinshuis. Na jarenlange ervaring met adoptie- en pleegzorg, zijn we in 2019 gestart als gezinshuis.Erik is SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. Jenneke is BIG geregistreerd. Hiermee is onze vakbekwaamheid gewaarborgd. Sinds september 2023 volgt Erik de post-HBO opleiding Contextueel Denken aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Daarnaast volgen we allerlei trainingen om onze vakbekwaamheid in de Jeugdzorg te vergroten. 

 

Onze kenmerken

Kleinschalig en professioneel

Ons gezinshuis kenmerkt zich door als echtpaar, kleinschalig en professioneel hulp te verlenen waarin we ons eigen gezinsleven, privésituatie en sociaal netwerk inzetten als hulpverleningsvorm.

Gezinshuis-de-Regenboog-5

Hulpverlening als echtpaar

Wij zijn beiden werkzaam in het gezinshuis. Vaak komen kinderen uit een gebroken gezinssituatie. In ons gezinshuis ervaren kinderen de rol van een echtpaar, maar ook van een vader- en moederfiguur in het gezin. Daarbij zullen wij in de rol van professioneel opvoeder nooit de volledige rol van de biologische ouders overnemen. Wij bieden die nabijheid die nodig is, waarbij we tegelijkertijd een professionele afstand innemen.

Oog voor elkaar

We leren onze kinderen oog te hebben voor anderen, begrip te hebben voor het verhaal achter bepaald gedrag en in liefdevolle harmonie samen te leven. Dit doen we door dit zelf voor te leven in onze omgang met anderen. Daarbij halen we veel inspiratie en kracht uit ons geloof.

Optimaal mogelijke omgang met de biologische familie

We hechten veel waarde aan een zo optimaal mogelijke omgang met de biologische familie van onze gezinshuiskinderen en zien het als een uitdaging een zo goed mogelijke relatie op te bouwen. We proberen, ondanks de soms complexe situatie, bij de kinderen die bij ons wonen, te werken aan een positieve beeldvorming van de eigen biologische ouders en overige familie.

Professionaliteit

Op professionele wijze wordt verslaglegging gedaan en het hulpverleningsplan vastgelegd, wat tevens inzichtelijk en toegankelijk is voor de cliënt en/of ouders. Minimaal één keer per maand is er een werkbespreking met onze gedragswetenschapper. Daarnaast zal er regelmatig het hulpverleningsplan besproken worden met de gedragswetenschapper. De gedragswetenschapper wordt door ons ingehuurd en zal eindverantwoordelijk zijn voor de inhoud van het begeleidingsplan en de uitgezette begeleidings- en behandellijnen. Deze gedragswetenschapper is universitair geschoold als orthopedagoog of psycholoog.

Medische ondersteuning / hulp

Vanwege de verpleegkundige achtergrond van Jenneke hebben we plaats voor kinderen die ondersteuning / hulp nodig hebben op medisch gebied.

Blijven ontwikkelen

Door middel van opleiding, coaching en intervisie blijven we onszelf ontwikkelen als gezinshuisouders. Samenwerking met andere disciplines is iets wat we graag doen, om zo een compleet zorgaanbod te kunnen bieden aan de kinderen in ons gezinshuis.

Keurmerk Gezinshuizen

Met het Keurmerk Gezinshuizen is er onafhankelijk toezicht op ons handelen. Ieder jaar wordt door middel van een Gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken. De ISO-audits worden in opdracht van Keurmerk Gezinshuizen uitgevoerd door het Keurmerk Instituut.

Ons gezinshuis kenmerkt zich door als echtpaar, kleinschalig, professionele hulp te verlenen waarin ons eigen gezinsleven, privésituatie en sociaal netwerk inzetten als hulpverleningsvorm.

Onze eigen verhaal

Hoe alles is begonnen

We hebben jarenlange ervaring als adoptie- en pleegouders.

In de afgelopen jaren hebben we al verschillende kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme opgevangen.

Daarnaast heeft Erik 20 jaar gewerkt binnen het bankwezen, waarbij hij de nodige dosis zakelijke kennis heeft opgedaan die erg nuttig is bij de bedrijfsvoering van het gezinshuis.

Jenneke heeft vele jaren als verpleegkundige gewerkt en ‘zorgen’ is op haar lijf geschreven.

Na de adoptie van 2 kinderen in 2009 en 2013 hebben we in 2016 ons eerste pleegkind in ons gezin opgenomen.

Dit was voor ons tevens de eerste kennismaking met het concept van een gezinshuis omdat onze pleegdochter de maanden voordat ze bij ons kwam wonen in een gezinshuis verbleef.

Het idee om plek te kunnen bieden aan kinderen die dat nodig hebben in de sfeer van een ‘gewoon’ gezin sprak ons enorm aan. Ook de gedachte om dit als echtpaar samen te kunnen doen vonden we heel mooi.

Vanaf dat moment ontstond bij ons al de gedachte dat wij zelf ooit ook een gezinshuis zouden willen starten. Na enkele jaren zijn we deze gedachte om gaan zetten in concrete plannen. In het najaar van 2019 zijn we vanuit Veenendaal verhuisd naar onze huidige woning in Overberg en zijn we gestart met ons gezinshuis.

Gezinshuis-de-Regenboog-25
Gezinshuis-de-Regenboog-29

Contact ons

Wil je meer weten? Neem gerust contact op.