Werkwijze

Samenwerking en onafhankelijk toezicht

Als gezinshuis bieden we professionele zorg aan jeugdigen. Hierbij werken we nauw samen met onze gedragswetenschapper. Daarnaast werken we samen met andere zorgaanbieders, jeugdconsulenten en andere professionals in de Jeugdzorg.

Gedragswetenschapper
Sinds 2020 werken we samen met onze gedragswetenschapper Debbie van de Brake – DEP Psychologie. Debbie is psycholoog en brengt jarenlange ervaring met zich mee. Zij ondersteunt ons als gezinshuisouders. Daarnaast begeleidt zij de jeugdigen en waar nodig biedt zij ook behandeling, zoals traumabehandeling en cognitieve gedragstherapie.

Keurmerk Gezinshuizen
We zijn in het bezit van het Keurmerk Gezinshuizen. Dit keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. Wij onderstrepen het belang van kwaliteit door onze werkwijze zo transparant mogelijk te maken en deze jaarlijks extern te laten beoordelen.

Vertrouwenspersoon
Omdat wij een veilig thuis willen zijn, komt onze vertrouwenspersoon vier keer per jaar langs voor de kinderen. Zij is vertrouwenspersoon bij het AKJ (Advies en Klachtbureau voor de Jeugdzorg).

Klachtenregeling
De kinderen en ook andere betrokkenen, zoals ouders en voogd, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg indien men niet tevreden is met de geboden zorg en we onderling niet tot een oplossing kunnen komen.

Gezinshuis-de-Regenboog-19b