Werkwijze

Samenwerking en onafhankelijk toezicht

Als gezinshuis bieden we professionele zorg aan jeugdigen. We zijn in het bezit van een SKJ-registratie. We werken nauw samen met onze gedragswetenschapper. Daarnaast werken we samen met andere zorgaanbieders, jeugdconsulenten en andere professionals in de Jeugdzorg.

Gedragswetenschapper
Sinds 2020 werken we samen met onze gedragswetenschapper Debbie van de Brake – DEP Psychologie. Debbie is psycholoog en brengt jarenlange ervaring met zich mee. Zij ondersteunt ons als gezinshuisouders. Daarnaast begeleidt zij de jeugdigen en waar nodig biedt zij ook behandeling, zoals traumabehandeling en cognitieve gedragstherapie.

Keurmerk Gezinshuizen
We zijn in het bezit van het Keurmerk Gezinshuizen. Dit keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. Wij onderstrepen het belang van kwaliteit door onze werkwijze zo transparant mogelijk te maken en deze jaarlijks extern te laten beoordelen.

Vertrouwenspersoon
Omdat wij een veilig thuis willen zijn, komt onze vertrouwenspersoon vier keer per jaar langs voor de jeugdigen. Zij is vertrouwenspersoon bij Jeugdstem.

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Gezinshuis-de-Regenboog-19b